Araştırma Alanları

    • Düşük karbonlu kent içi hareketlilik (Low-Carbon Mobility)
    • Kapsayıcı Hareketlilik (Inclusive Mobility)
    • Sürdürülebilir kentsel lojistik (Sustainable Urban Logistics)
    • Hareketlilikte yenilikler (Mobility Innovations)
    • Ulaşım sistemlerinin dayanıklılığı (Transport Resilience)