Çevresel ve Toplumsal Değişimlerin Ekonomik Değerlemesi Araştırması

Aktif Yaşam Derneği ve AdHoc Araştırma ortaklığında gerçekleştirilen bu çalışma, iklim krizinin çevre, toplum ve ekonomi üzerindeki etkilerini masaya yatırarak aktif ulaşım ile bağlarını kurmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın ikinci bölümünde Türkiye'de hareketlilik algısı ölçülmektedir.