Yaygın Etki

IstanbulON kentsel hareketliliği farklı yönleriyle deneyimleyen, düşünen ve üreten toplumun farklı kesimlerini, öğrencileri, kamu ve özel sektör bileşenlerini, start-up’ları atölye çalışmaları, eğitim programları, konferanslar ve ortak projeler aracılığıyla bir araya getirmeyi ve yenilikçi, sürdürülebilir ve kapsayıcı çözümleri birlikte üreten bir ekosistem yaratmayı amaçlamaktadır. Bu anlamda, IstanbulON;

 • Yaşayan bir laboratuvar ortamında deneysel girişimleri destekleme (yeni uygulama ve donatım testleri gibi)
 • Uygulamalı ve gerçek örnekler içeren bir laboratuvar olma
 • Şehre özgü sorunlara yaratıcı çözümler sunma
 • Kullanıcı dostu çözümler üretme (yazılım ve donanımlar ile)
 • Toplumun çözümün bir parçası olması için katılımcı platformlar oluşturma
 • Uzman ve topluluk eğitimleri sunma
 • Üniversite öğrencileri için yenilikçi platformlar oluşturma
 • Atölyeler aracılığıyla okul çocukları için eğitim olanakları yaratma (bisiklete binmek, toplu taşıma ve yürüyüşte güvende olmak vb.
 • Kentsel hareketliliğe toplum destekli çözümler için uluslararası iyi uygulama bilgilerini iletme
 • Farklı paydaşlar arasında diyalog platformu oluşturma stratejileri üzerinden yaygın etkiyi artırmayı amaçlamaktadır.

​​

IstanbulON;
 • interaktif metodolojilerle verilerin birlikte üretilmesi ve analiz edilmesi
 • akıllı veri kullanımı
 • yenilikçi planlama ve tasarım
 • start-up destekleri ile bilimsel çalışmaları teknoloji ve yenilikçi çözümlerle buluşturarak bilginin pratiğe, pratiğin bilgiye aktarımını sağlayacaktır. ı