Stratejik Hedefler

IstanbulON bir bilgi üretimi ve paylaşımı platformu olarak şu hedeflerle yola çıkmıştır:

 • Sosyo-teknolojik alandaki değişimleri esas alarak katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla düşük karbonlu hareketliliğe geçişi sağlayacak çalışmalar yapmak
 • Seyahat davranışlarının değişimine öncü olmak ve sürdürülebilir hareketliliğe geçişi kolaylaştıracak etkinlikleri tanımlamak
 • Yenilikçi ve kolektif hareketlilikte sosyo-kültürel engellerin aşılmasına yönelik ortaya çıkan girişimleri desteklemek (örn. Ortak mülkiyetli hareketlilik – shared mobility)
 • Ulaşımın sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerine yönelik kamu ve özel sektörde farkındalığı artırmak
 • Ulaşım maliyetlerinin düşürülmesine ve erişilebilirliği artırmaya yönelik politikalar oluşturmak ve karar mekanizmalarıyla paylaşmak
 • Kadınların kentsel ve ekonomik yaşama katılımında ulaşımdan kaynaklanan engellerin kaldırılmasına yönelik araştırmalar gerçekleştirmek ve politikalar üretmek
 • Ulaşımın sosyal, fiziksel ve zihinsel açıdan dezavantajlı olan grupların önünde bir engel olmasının önüne geçecek çalışmalar yapmak
 • Yerel ve ulusal düzeyde etkili olacak politikaların oluşturulmasına zemin hazırlamak (örn. Resmi raporlar, rehberler, planlar, programlar, yol haritaları)
 • Sürdürülebilir kentsel gelişme prensipleri çerçevesinde kentsel lojistiğin yeniden kurgulanmasına yönelik çalışmalar yapmak
 • Farklı dünya kentlerindeki laboratuvarlarla iletişim kurarak en iyi uygulamaları öğrenmek ve öğretmek, uluslararası etkileşimi artırmak
 • Dünyadaki ulaşım politikalarına yönelik gelişmeleri izlemek ve karar vericileri bilgilendirmek
 • Bilgiyi birlikte üretmeye ve paylaşıma dayalı olumlu, çözüm odaklı ve üretken bir ekosistem yaratmak