IstanbulON

Kentler gündelik hareketliliğin değişen iklimine büyük ölçüde maruz kalmaktadır. Kentsel nüfusun hızla büyümesi, ulaşım hizmetlerine olan talebin artması, dünya çapında otomobil sahipliliğinin yükselişi ve sektörel dönüşümler ile hizmetlerin hareketlilik payını artıran günümüz şehirleri, çok hazır olmasalar da, hareketlilik konusunda bir paradigma değişimi içerisindedirler. Bir yanda iş, eğitim, sağlık, sosyalleşme amaçlı yolculuklardan dünya çapında sığınma amaçlı yolculuklara her alanda hareketlilik seviyeleri yükselirken, diğer yanda artan “hareketsizlik” endişesi varlığını hissettirmektedir. Kentsel nüfusun yarısı gündelik hareketleri gerçekleştirmede sosyal, ekonomik, fiziksel veya politik araçlara sahip değilken seyahatlerinde giderek “akıllanan” diğer yarı değişen hareketlilik iklimine daha hızlı uyum sağlamaktadır. Tüm bu endişelerden hareketle İstanbul’un merkezinde İTÜ Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulan IstanbulON, sürdürülebilir, kapsayıcı, çağı yakalayan, toplum odaklı hareketlilik çözümlerini toplumla birlikte üreten, üniversite, kamu ve özel sektörün farklı bileşenlerini sivil toplum ile buluşturan yaşayan bir laboratuvar olma özelliği taşımaktadır.